Ja, terapi kan förändra ett alkoholmissbruk

Alla missbruk kan se väldigt olika ut och det är viktigt att poängtera att man absolut kan vara välfungerande och fortfarande ha glidit ut i ett alkoholmissbruk. Newhabit erbjuder terapi och effektiva program. Ellen Krogh har stor erfarenhet med beroendeberhadling och vet hur viktigt det är med stöttning och struktur, men också viktigheten av att få en bra start på förändringsprocessen.

Erfarenheten visar att många upplever att det var långt enklare än vad de hade trott när de först talkoholmissbruk behandling terapi Ellen Krogh newhabitog tag i problemet, hittade rätt hjälp och blev målinriktade.

 

Gränsen mellan ett riskbruk, missbruk och beroende är flytande. I alla skeden underlättar det processen att välja att ta emot hjälp. Newhabit riktar sig till dig som är välfungerande men med ett riskbruk eller ett missbruk. Även du som kanske tror att du har hamnat i ett alkoholberoende får gärna ta kontakt med oss. Kan vi inte hjälpa dig kan vi alltid slussa dig vidare, så att du får rätt hjälp och slutar kämpa ensam.

Terapi eller ett program från Newhabit underlättar processen?

Det kan vara utmanande att bryta det negativa mönstret och destruktiva vanorna själv. Det finns många bra logiska orsaker till detta och svaghet och dålig karaktär är inte några av dem. Har du provat att lösa problemet själv och misslyckats? Ellen Krogh kallar detta för “The one step method”, nämligen att ”bara sluta” eller dra ner för att starta igen eller snabbt hitta tillbaka till vanlig dos. Slå inte dig själv i huvudet med ditt misslyckande eller slösa mer tid och kraft på att lösa det själv! Det blir bara allvarligare med tiden och kan utveckla sig till ett ett kemiskberoende. Detta kräver en större insats och denna situation innebär att kroppen inte fungerar utan alkohol och en avgiftning är nödvändig. Detta sker alltid i samarbete med en läkare eller på en av landets många avgiftningskliniker. I detta stadium kan det vara livshotande att bara sluta tvärt! 

Läs mer här: Program&Pris

Du kan välja mellan:

Enskild samtal Terapi 

Program “Full Kontroll

Acceptera att du helt enkelt inte har haft rätt verktyg.

Du har försökt att slå in ett spik i väggen med en skruvmejsel. Är det då inte smartare att skaffa dig en hammare och lära dig att använda den? Så har du fastnat i ett alkoholmissbruk få behandling här eller någon annanstans. Det viktigaste är att du tar emot en behandling och hittar en metod som passar dig. Därför erbjuder vi alltid ett kostnadsfritt första samtal utan förpliktelser. Detta samtal ger dig möjlighet att värdera om Newhabit skulle kunna passa dig och naturligtvis också för att vi ska kunna utvärdera om Newhabit är rätt för dig. Om Newhabit inte skulle passa, hjälper vi dig gärna vidare.

Ett alkoholmissbruk är behandlingsbart med terapi

Det är fullständigt onödigt att fortsätta på den inslagna destruktiva vägen ända fram tills du har utvecklat ett reguljärt alkoholberoende. Kontakta oss gärna också om du är osäker på var du befinner dig i processen. Har du, eller du tror, att du har ett alkoholmissbruk få hjälp eftersom problemet är behandlingsbart och du skall också veta att du kan bli helt av med det. Är du en välfungerande person och har en viss villighet att ta tag i problemet, då är Newhabit en möjlig lösning för dig. 

Newhabit fungerar mycket bra tillsammans med det vetenskapsbaserade och moderna självhjälpsprogrammet SMART Recovery.

Är du anhörig skall du veta att du inte är ensam och att känna sig maktlös är vanligt. En person med ett alkoholmissbruk har en anhörig eller flera som oftast kämpar en tuff kamp för att få personen med alkoholmissbruk att söka hjälp.

Är du anhörig och känner igen dig kontakta oss då gärna. Vi har stor erfarenhet med anhörigfrågor, eller läs mer här: Anhörig