250 000 välfungerande med alkoholproblem?

Har du också ett alkoholproblem? Är du en av dessa 250 000 välfungerande personer som i största allmänhet har ett bra liv men dricker för mycket? Då kan Newhabit vara en effektiv lösning för dig. Vi erbjuder olika strukturerade, tidsavgränsade och manualbaserade program. Mer info finner du här Program&Pris

Handlar det om sexmissbruk titta här: sexberoende

Newhabit erbjuder effektiv hjälp

Det program vi använder för att ta tag i ditt problem bygger på KBT, mångårig erfarenhet och den senaste forskningen kring alkohol och missbruksbeteende. Programmets självklara utgångspunkt är att du kan bli av med ditt problem helt och hållet. Det ger dig insikterna och verktygen du behöver för att skapa ett liv i balans. Du kommer att lära dig nya strategier för att leva ett inspirerande och aktivt liv fritt från de negativa konsekvenser som alkoholen innebär för dig och din omgivning.

Kunskap räcker sällan hela vägen. Alla vet till exempel hur man går ner i vikt. Man äter mindre och motionerar mera. Så är det också med alkohol! Det är “bara” att dra ned på alkoholen eller sluta dricka, men tyvärr är det oftast inte så enkelt. Hjärnan och våra komplexa belöningssystem blir påverkade av alkohol. Därför är Newhabit’s program skräddarsytt för att ge dig mycket mera än bara alkoholrådgivning. Du får ny insikt tillsammans med en hel del fakta om alkohol och om hur alkohol påverkar din hjärna, din prestationsförmåga, din sömn, din stresströskel. Du får också konkreta verktyg att bryta vanan.

Har du ett alkoholproblem ta hjälp!

Tveka inte att ta hjälp och gör det gärna i ett så tidigt stadium som möjligt. Det är inte ovanligt att personer kan klara sig med ett av de korta Newhabit programmen som Kom i gång eller Kontrollerat drickande för att styra upp sitt problem. Ett av de korta Newhabit programmen kan också vara en bra start om motivationen till förändring inte är helt i topp.

Du kan välja mellan:

Enskilt samtal

Full Kontroll

Kontrollerad drickande 

Har du ett litet eller stort problem med alkohol ta hjälp. Newhabit är en lösning för dig som inte känner att den traditionella alkoholbehandlingen är attraktiv, eller som inte känner att du är i behov av ett behandling på ett behandlingshem. Men utan förändring i tid kan resultatet bli att du dricker dig till ett rejält alkoholberoende. Du kan välja att ta hjälp i tid och kanske också undvika total avhållsamhet genom att lära dig dricka kontrollerat och medvetet, om det är det du önskar. Läs mer här kring Kontrollerat drickande

Hur påverkar ditt alkoholproblem dina relationer och prestationer?

Alkohol är tyvärr väldigt effektivt på många sätt. Är man stressad har den en lugnande effekt, behöver man ett litet mentalt lyft eller ett socialt smörjmedel, erbjuder alkohol också detta. Problemet är att det är en relativt kortsiktig lösning. På lång sikt får överkonsumtion av alkohol oftast negativa konsekvenser både för ens relationer och ens prestationer.

Alkohol är ett beroendeframkallande medel, vilket gör man måsta öka mängden för att uppnå samma effekt på sikt. De negativa konsekvenserna kommer smygande och man kan fastna i ett destruktivt alkoholberoende.

Att ta kontrollen och kommandot över sitt liv ger alltid ökad livskvalitet!

Nära relationer, anhörig och alkohol

Det är oftast de nära relationerna som blir negativt påverkade först, jobbet kommer senare!

Alla med alkoholproblem har en anhörig eller flera som är oroliga. Oftast har de anhöriga också goda grunder att vara det. Anhöriga ser det som du själv inte vill se eller det som du är ambivalent omkring. Du skall veta att ambivalens är vanligt och en bra början till förändring. Det är i ambivalensfasen du leker med tankar som “har jag ett problem eller har jag inte ett problem”, “vill jag göra något åt detta, eller vill jag inte göra något åt detta” Är du ambivalent kan vårt Kom Igång program underlätta processen.

Ett tips är att lyssna på din anhörig och se om det kanske ligger en välgrundad anledning till det som vid första anblicken bara låter som gnäll.

För dig som är anhörig, läs mer här anhörig