Autentiskt ledarskap är framtidens ledarskap!

Autentiskt ledarskap handlar om människor, självinsikt och närvaro och naturligtvis också att kunna situationsanpassa sin ledarstil. Vill vi lyckas med ledarskap, måste vi lyckas med människor. Självinsikt är nyckeln till framtidens ledarskap.

Jag, Ellen Krogh har dom senaste 10 år jobbat med ledarskap. Jag jobbar med människor som ville tränas i att leda sig själv på ett mera konstruktivt sätt eller personer som ville bli bättre på att leda andra. Att leda sig själv och andra är en konst men också en utmaning. Speciellt i ett samhälle med hyperaktivitet, evig tidsbristbrist och informationsöverflöda. En bra ledar idag är tydlig och autentisk, med mänsklig insikt och självinsikt. En som inte vänder kappan efter vinden, eller blir otydlig i ett desperat försök på att vara tillags eller följa senaste trend inom ledarskap. Risken kan också vara att man blir burdus, hård och dominerande vilket sällan är framgångsrikt.


Ingvar Kamprad säger i sin bok Kamprads lilla gula.

”I min auktoritet har jag kunnat säga en massa dumheter utan att någon reagera. Det är ledarens förbannelse”.


Autentiskt ledarskap kräver självinsikt!

Faktum är att vi alla kan vi bli bättra på ledarskap. Vi har alle med individer eller grupper att göra på något plan. Är du en erfaren toppledare, teamledare, egenföretagare, chef, vd, förälder eller helt ny i din ledarroll?

Då är du är varmt välkommen att kontakta mig för mera information. Det enda som krävs är att du är villig till att titta på dig själ. Både dina styrker och fallgropar och naturligtvis också din utvecklingsväg. Det du lär med Newhabit är något du kan använda både privat och professionellt.

Enneagrammet och autentiskt ledarskap

Enneagrammet kan användas om du vill. Detta är ett verktyg som beskriver 9 olika personlighets typer och är psykologisk i grunden. Lite som Myers Briggs vilket är baserat på Jung’s teorier. Dock jobbar Enneagrammet med ett stresspunkt och en utvecklingsväg. Vi blir förändrat under stress, det vet de flesta av os. Men vi hantera oftast stress och konflikter omedvetet och impulsartat, vilket aldrig är framgångsrikt. Stress och konflikt är oundvikliga, men du kan lära att hantera dom på ett nytt sätt, utan att skada dig själv eller andra.

I Enneagrammet har vi också en potentiell utvecklingsväg. Vår utvecklingsväg är oftast blind för os. Men vi kan bli medvetna om den och slippa gå i samma fälla igen och igen. Det som för var blind blir synligt och det som var statisk blir dynamiskt. Enneagrammet är inget Quick fix men det är absolut en modell som spara både tid och stora mängder frustration.

Ledarskap är relationer och kommunikation. Alla har vi väl upptäckt att människor är olika, tänker olika och agera olika. Att hantera detta är en konst och kan tränas. Når det handlar om att starka relationer och kommunikation fungera det sällan att köra på autopilot eller referera till ”sådan är jag.” Så vill du ta ditt ledarskap på allvar och utveckla det, då är självinsikt ett måste. Du kan bli medveten om dig själv och hur du kan påverka andra på ett positivt och konstruktivt sätt, så skutan seglar ditt den skal.

Vem dra nytta av ett autentiskt ledarskap?

Alla som vill hitta sin egna tydliga och autentiska ledarstil.  Jag har många års erfarenhet och har bland annat tränat många mellanledare och nya ledare men också högt uppsatte chefer som kan dra stor nytta av att denna träning.

Du skal som ledare också se till att individen trivs, utvecklas och mår bra. Individens välmående är arbetsgruppens vinst och absolut hårdvaluta för dagens företag. En individ i balans kommunicera och agera konstruktivt som individer i en grupp.

Lite kort om förloppet.

Vi träffas  på min mottagning utanför lund eller online via Skype. Vi utgår alltid från dina utmaningar och erfarenheter. Du får ny insikt om dig själv och andra, samt verktyg i bland annat:

  • Kommunikation
  • Motivation
  • Stress
  • Konflikt hantering
  • Gruppdynamik
  • Enneagrammet som ledarskapsverktyg
  • Stresspunkter
  • Utvecklingspunktar

Du kan läsa denna artikel i Forbes om autentiskt ledarskap: