beroendebehandling alkoholberoende och sexmissbrukUtan bra beroendebehandling blir det oftast svårt

“The one step method”, att ”bara sluta” eller dra ner för att starta igen eller snabbt hitta tillbaka till vanlig ”dos”är naturligt nog den vanligaste ”gör det själv” metoden. Tyvärr är den alltför sällan framgångsrik. Rätt verktyg och ny insikt behövs. Det är svårt att slå in et spik i väggen med en skruvmejsel!

Stress, hjärnan och beroende. Med all den kunskap om beroende vi har idag, är det ingen överraskning att så många trillar ditt. Forskningen visar att ett stressat liv ger en känslig hjärna som i sin tur lätt blir beroende.

Strukturerad och effektiv beroendebehandling

Har du gått för långt? Eller kanske någon du känner, en kollega, en kompis eller en när eller kär. Då kan beroendebehandling från Newhabit vara en lösning på problemet. Newhabit’s program ”Full Kontroll” sker alltid individuellt. Behandlingen ger dig den kunskap, den insikt och de verktyg du behöver för att kunna skapa ett liv i balans. Nya livshanteringsstrategier skapar förutsättningar för att leva ett inspirerande och aktivt liv utan negativa konsekvenser. Erfarenheten visar att många upplever att det var långt enklare än vad de hade trott när de först tog tag i problemet, hittade rätt hjälp och blev motiverade.

Det ingår alltid ett kostnadsfritt första samtal utan förpliktelser

Bra att veta om programmet ”Full Kontroll”

  • Programmet är tidsavgränsat
  • Behandlingen är alltid individuell (One on One)
  • Du jobbar som vanligt under hela förloppet
  • Varje session utgår från ett manualbaserat noggrant tillrättalagt skriftligt program
  • Behandlingen kan vara på min mottagning utanför Lund eller online via Skype eller Zoom

Läs om Program&Pris här

Är du anhörig till en person du tror är beroende?

Då skall du veta att du inte är ensam och att känna sig maktlös är vanligt. En person som har utvecklat ett beroende har ofta en anhörig eller flera som kämpar en tuff kamp för att få beroendepersonen att söka hjälp.

Är du anhörig och känner igen dig och vill veta vad du kan och inte kan göra, så kontakta mig gärna. Jag har stor erfarenhet också med anhörigfrågor.

Läs mer här: Anhörig