Vet du att du dricker för mycket?

Dricker för mycket? det är vanligt. Men har du börjat reflekterar över ditt drickande? Överväger du att ta tag i det, men inte vet om det är värt det, eller om du orkar eller ”har tid”. Det är klokt att fundera på vad som händer på lång sikt, om du inte tar tag i ditt drickande.

Newhabit erbjuder bland annat programmet Kontrollerad drickande där du lär dig att dricka medvetet och Dricker för mycketkontrollerat. Kontrollerat drickande är inte aktuellt i alla situationer, därför har vi alltid ett gratis första samtal utan förpliktelser så att du får rätt hjälp. Kontakta gärna Ellen Krogh för att få veta mera.

Med hjälp och stöttning är det oftast bara lite justeringar som behövs i ett tidigt skede. Det man kallar för riskbruk. Det kan vara en utmaning att dra ner på alkoholen själv, men med Newhabit får du enkla verktyg och en ökad medvetenhet. Du får naturligtvis också tips och trix kring hur du kan ta kontrollen över alkoholen, innan den tar kontrollen över dig.  Full Kontroll kan också vara ett program för dig. Se Program&Pris

Jag dricker för mycket, men jag är absolut inte alkoholist

Då är det kanske dags att titta lite närmare på dina möjligheter och vad du vill. Det är helt onödigt att fortsätta dricka tills problemet har växt och ett beroende är en realitet.

Det kan vara en lång process att själv komma till insikten att ”jag dricker för mycket”. Det kan finnas många hinder på vägen men en sak är säkert. Alla kan få problem med alkoholen och alla kan ta tag i det, om de vill! Men inte alla väljer att ta en överkonsumtion av alkohol på allvar och det kan resultera i onödigt lidande, både för dig själv och dina anhöriga.

Har du ett missbruk eller beroende i familjen? eller umgås med personer som dricker för mycket? Då är det extra viktigt att “få koll på läget” i tid. Hög alkoholacceptans kan ge problem och om du befinner dig i en “kultur” där det råder hög acceptans vad gäller alkohol. Det kan vara jobb, kollegor, familj, socialt umgänge, föreningar eller klubbar. Är detta tillfället är det extra viktigt att bli medveten och ta ställning till ditt eget drickande och titta på eventuella långsiktiga konsekvenser och nya lösningar. 

Vi har idag skapat ett samhälle och en välfärd där begränsning är och förblir en utmaning.

God ekonomi, tillgänglighet, teknologi och vår bekvämlighets-/njutningskultur gör det lätt att fastna i en destruktiv överkonsumtion av alkohol och dricka för mycket.

Det känns som att vi alltid har känt till detta mänskliga dilemma. Å den ena sidan har vi en intelligens och en kraft som gör det möjligt för oss att skapa livsvillkor där vi kan överkonsumera och å den andra sidan är vi tvungna att begränsa denna kraft så den inte tar död på oss själva.

Det ironiska med vår moderna frihet är givetvis, att priset blir brist på frihet.

Vi blir slavar under överdrifter, vår lust, vårt humör, vår aptit och vårt sug. Våra vanor blir i sig destruktiva, vi fastnar och kan inte bryta oss loss på egen hand. För att vinna tillbaka friheten och leva ett medvetet och balanserat liv, där du själv styr, krävs oftast hjälp, kunskap och träning. Allt detta får du med Newhabit. 

Anhörig till någon som dricker för mycket?anhörig dricker för mycket

Tänker du att en när eller kär dricker för mycket. Då  kan vi rekommendera att du kontaktar oss och tittar under anhörig.