Ellen Krogh, min intention

med Newhabit är att jag, Ellen Krogh ville skapa något unikt för personer och företag. Att erbjuda strukturerat program och föreläsningar, som kan stötta människor att leva ett inspirerande och balanserat liv utan negativa konsekvenser för sig själva och andra. Jag är terapeut, beroendebehandlare och föreläsare samt konsult på Tetra Pak.

Ellen Krogh, ett balanserat liv

I snart 10 år har jag jobbat med ledarskap, förändringsprocessor och välfungerande beroendepersoner. Att stärka individens självinsikt och psykiska hälsa utvecklar samarbetsförmågan och skapar förändringsberedskap. En individ som inte är i balans kostar dyrt på alle plan, båda privat och på jobbet.

Ellen Krogh

Terapi och behandling ger resultat

Att jobba med psykisk hälsa och människor är verkligen något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har sett mycket elände i mitt liv, men vet också att människor som vill och får rätt hjälp, uppmuntran och stöttning kan förändra sig. Alla är vi olika, har olika behov och fallgropar. Dock vi är ingen pandabjörn som är tvungen att svälta ihjäl för att vi inte kan anpassa oss till en ny livssituation. Nej, vi är människor och vi kan förändra oss. Det måste vi också ibland om vi vill ha ett bra liv.

"Ha tålamod med allt – men framför allt med dig själv. Tappa inte modet inför dina brister, utan sätt genast igång och gör något åt dem"

Francis de Sales 1567 - 1622

Ellen Krogh

Ellen Krogh föreläsare

I mina föreläsningar är jag humoristisk och rak. Jag blandar en skön blandning av tips, fakta, användbara verktyg och nya synvinklar. Dialekten är dansk och närvaron i nuet hämtad från tre års boende i Indien. Jag har också en mänsklig tillgång till livet och arbetslivets utmaningar. Behöver ditt företag eller organisation inspiration och en kärleksfullt spark i baken, så kontakta mig gärna för mer information.

Ellen Krogh - kort om min bakgrund

Jag är dansk, bor i Skåne utanför Lund. Jag är utbildad certifierad samtalsterapeut inom transaktionsanalys med kognitiv inriktning KBT (kognitiv beteendeterapi). I grunden är jag utbildad lärare med en Bachelor in Education. Utöver detta har jag läst teologi och har också en grundutbildning i gestaltterapi. Jag har många års erfarenhet som personlig ledarskapscoach inom det privata näringslivet. Jag har jobbat 5 år för företaget Stillwater Leadership, där jag undervisade företagsledare inom ledarskap. Senast har jag i 2016 avslutat min utbildning som Enneagram practitioner och Certifierad HPEI-Trainer. Enneagrammet är en psykologisk personlighets modell, en modell som är väldigt användbar för att starka både ledarskap och självinsikt hos en person.

Under en rad år bodde jag i Indien, där jag drev en egen designverksamhet. Under vistelsen i Indien studerade och praktiserade jag Mindfulness, medveten närvaro och yoga. Jag har utbildning i 15-metoden, dessutom är jag utbildad facilitator inom SMART Recovery, ett sekulärt, vetenskapligt baserat självhjälpsprogram för beroende och förändring av vanor.

Meriter

Ellen Krogh

Enneagrammet

Jag är utbildad Enneagram practitioner och Certifierad HPEI-Trainer på Enneagram Center i Stockholm och har tagit många kurser och workshops med bland annat Russ Hudson från The Enneagram institut och Beatrice Chestnut.... LÄS MER

Ellen Krogh

15 Metoden

Jag är utbildad i 15-metoden. Metoden är utarbetad av Karolinska Institutet och Stockholm läns landsting, Mottagningen för Alkohol och Hälsa. 15 metoden avdramatiserar ett område som ofta förknippas med skamkänslor. Det är en behandlingsform som är användbar på riskbruk och lättare former av beroende. Har man till exempel utvecklat ett allvarligt alkoholberoende är det total avhållsamhet som gäller, inte kontrollerad drickande...LÄS MER

Ellen Krogh

SMART Recovery

Jag är certifierad SMART Recovery ® facilitator. SMART är en vetenskapsbaserad internationell NPO organisation som erbjuder gratis KBT självhjälp för alla former av beroende och förändring av vanor.

SMART Recovery ® fungerar utmärkt tillsammans med Newhabit.

...LÄS MER