Uppskattningsvis hamnar prislappen på 70 miljarder kronor per år…

RAK PÅ SAK FÖREDRAG

Psykisk ohälsa är ett enormt problem, både mänskligt, socialt, professionellt och inte minst samhällsekonomiskt. Uppskattningsvis hamnar prislappen på 70 miljarder kronor per år. Mina föredrag om psykisk hälsa i stort handlar om att bli medveten och förändra innan man rusar in i väggen. Personligt ansvar, självinsikt, medvetenhet och närvaro, är grundstenarna i mina föredrag.

Mina föredrag handlar inte bara om mer kunskap, eftersom kunskap inte alltid är en garanti för att nå hela vägen. Alla vet hur man går ner i vikt! För det flesta är det självklart att det gör man genom att äta mindre och motionera mer. Trots detta har övervikt av WHO blivit klassificerad som en epidemi i Indien och i västvärlden? Vi vet vad vi skall göra, men vi gör det inte. Detta fenomen belyses i mina föredrag med en djupare mänsklig insikt, fakta, användbara verktyg och nya synvinklar. Budskapet levereras tydligt och pedagogiskt. Dialekten är dansk och närvaron i nuet hämtar jag från tre års boende i Indien. Jag har också en lättsam mänsklig tillgång till livet och arbetslivets allvar och utmaningar. ”Med lite socker glider medicinen ned”.

Dåligt ledarskap, ett stort problem

Det är viktigt att inflika att dåligt ledarskap är en stor bov i problemet kring psykisk ohälsa. En dålig ledare orsakar att människor blir osäkra och mår dåligt. Ledarskap handlar inte om att vara en viss ledartyp, att ”spela” en eller roll genom att vara hård och peka med hela handen eller att vara kompis med alla. Autentiskt ledarskap handlar om att vara en människa med stor självinsikt och att vara personlig, närvarande och äkta. Det går aldrig att komma runt det faktum att en ledare är någon som leder människor av kött och blod, inte robotar!

Att jobba aktivt med psykisk hälsa och den psykiska arbetsmiljön är en investering. Relationer och vår kommunikation är det första som tar stryk när vi inte mår bra. Också vår förmåga att vara empatiska, att samarbeta och lösa problem på ett kreativt och konstruktivt sätt blir kraftigt försämrad. Nästa generation skulle må märkbart bättre om vi vuxna och företagen tog ”de mjuka värdena” på största allvar. Nästan 1 av 3 unga mellan 16–24 år har besvär av ängslan, oro eller ångest!

PSYKOLOGISK SÄKERHET


Googles senaste resultat i sin globalt genomförda ”Project Aristotle”, där psykologisk säkerhet i team identifierades som nyckelfaktorn för högpresterande team!

Vem drabbas av psykisk ohälsa?

Forskningen visar att alla kan drabbas, det händer inte bara ”de andra”. Därför kan en påminnelse om hur lätt det är att hamna i psykisk ohälsa som stress, sömnproblem, beroende, depressivitet…vara en bra investering.

Psykisk hälsa är en färskvara i dagens turbosamhälle och individen bär också ett stort personligt ansvar att hålla sig mentalt frisk. Med medvetenhet och aktiva val och frånval, kan vi skapa en hållbar aktiv livsstil med massor av engagemang. Men en frisk knopp i en frisk kropp kommer inte per automatisk.

EXEMPEL PÅ FÖREDRAG

 • Föredrag om hållbar livsstil utan psykisk ohälsa
 • mjuka värden är hårdvaluta – I livet och i arbetslivet
 • Guldkant utan problem
 • Autentiskt ledarskap – hållbart i längden
 • Stress & Beroende – vad är hönan och vad är ägget?
 • ”Mjuka värden är hårdvaluta – I livet och i arbetslivet”

  Statistiken talar sitt eget tydliga språk

  Gränserna mellan livet och arbetslivet är flytande och globaliseringen är ett faktum. Stimuli i privatlivet har också nått en maxgräns för de flesta. Ett liv med obefintliga farthinder sätter sina spår också i den obehagliga statistiken kring psykisk ohälsa. Här kan du läsa lita fakta om hur det ser ut idag. Tyvärr är det en kurva som fortsätter brant uppåt.

  VÄLMÅENDE GER RESULTAT!

  Boka ett föredrag som gör skillnad – både privat och professionellt!

  Sagt om Ellens föredrag

  ”Ellen sätter fingret på känsliga frågor på ett imponerande sätt. Hennes sätt är tydligt och klart utan omskrivningar, pekpinnar och dåligt samvete…”

  Carina Lövdahl Bankchef Färs & Frosta Sparbank

  ”Motsvarade alla mina högt ställda förväntningar, inte bara genom Ellen som är en inspirerande, generös och kompetent föreläsare, utan också innehållsmässigt som gav mig verktyg som jag kan använda i mitt dagliga arbetsliv! ”

  Annika Berndtsson Företagssköterska ”Oasen” Tetra Pak

  Ellen är informativ och pedagogisk. Några av studenterna har till och med skrivit att Ellens föreläsning har varit den bästa på hela utbildningen”

  Eva-Malin Antoniusson Universitetslektor Socialhögskolan Lunds universitet

  ”Föredraget var så himla bra. Sättet Ellen formulerar sig på blir roligt och inte provocerande. Djupt imponerad…”

  Paula Vendel VD Best Western Hotell Stensson

  Ellen Krogh föreläser på Tetra Pak i Lund