Det hela börjar med ett riskbruk

Riskbruk missbruk och beroende, det är svårt att veta vart gränsen går. kom ihåg att ett alkoholmissbruk kan vara allt från milt, medel till svårt. Var går gränsen? Det handlar inte alltid om hur mycket du dricker, utan om vilka följder drickandet får för dig och din omgivning. Det handlar om både fysiska, psykiska och sociala följder.

Total avhållsamhet och riskbruk

Vet du att du har ett riskbruk av alkohol och tänker måste jag sluta dricka alkohol helt? Svaret är nej, vid ett riskbruk finns det stora chanser att du kan lära dig kontrollerat drickande. Att dricka alkohol på ett medvetet sätt där det är du som styr och inte alkoholen. Där du njuter alkoholen istället för att använda den. När du använder alkohol för effektens skull och inte för njutningens är du inne på en farlig väg. Med Newhabit lär du dig att ersätta alkoholen med nya effektiva och långsiktiga livshanteringsstrategier.

Det absolut viktigaste för att lyckas är att du har rätt verktyg till din hjälp och att du har en plan och en struktur för hur du vill göra. Newhabit ger dig verktyg, en plan och en struktur.

I Sverige beräknar man att 330 000 personer är alkoholberoende och att 780 000 har ett alkoholmissbruk. Det bedöms att en miljon personer har ett riskbruk av alkohol eller ett alkoholmissbruk. Ett annat problem är att det nästan är socialt accepterat att dricka när som helst. Bara man passar sitt jobb och det inte syns, är det inte ett alkoholmissbruk!

Gränserna mellan riskbruk missbruk och beroende är flytande och många ställer sig själv frågan är jag alkoholist. Svaret man får av sig själv är oftast ett klart nej och resultatet kan bli att man fortsätter dricka och kanske omedvetet påbörjar resan mot ett större alkohol problem.

Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och det blir svårt att klara sig utan. Redan ett riskbruk av alkohol påverkar livssituationen. Oftast påverkas också relationen till familj och närstående negativt av ett riskbruk. Det är alltid dom närmaste som ser varningssignalerna först. För att kunna motivera en person med ett riskbruk till förändring är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Är du anhörig, kontakta oss gärna, eller titta under anhörig. Det är aldrig roligt att vara anhörig till en person med alkoholproblem – så sök hjälp i tid!

Riskbruk, missbruk eller beroende?

Det handlar inte alltid om hur mycket man använder, utan om vilka följder drickandet får för en själv och sin omgivning. Det handlar om både fysiska, psykiska och sociala följder.

Kort kan man beskriva skillnaden såhär:

Riskbruk – mild

Här kan man oftast klara sig med lite stöttning, medvetenhet och mindre livsstilsändringar. Det handlar om att och lära sig att inte ”Använda” alkohol utan att istället njuta det i begränsade och kontrollerade mängder.

 Missbruk – medel

Här krävs en lite större och intensivare insats, men det kan fortfarande finnas kvar en möjlighet till en medveten och moderat användning av alkohol.

 Beroende – svår

Här måste man in i en medicinsk avgiftning hemma under överinseende av en läkare eller läggas in på en av landets alkoholavgiftningskliniker som lyder under primärvården. Detta tar normalt tre till sju dagar. Abstinenssymtom (withdrawal syndrome) är ytterst obehagligt och kan vara livshotande utan medicinsk behandling. I denna kategori är det avhållsamhet från alkohol som gäller.

 

CAGE är ett internationellt använt instrument för identifiering av personer med:

Riskbruk, missbruk eller beroende. Ju fler frågor man kan svara Ja på, desto allvarligare är problemet.

Cut down

Har du nånsin känt att du borde minska din alkoholkonsumtion?

Annoy

Har någon retat dig genom att kritisera ditt sätt att dricka alkohol?

Guilt

Har du någon gång haft dåligt samvete eller skuldkänslor för ditt alkoholbruk?

Eye opener

Har du nånsin druckit alkohol som det första du har gjort för att komma över en baksmälla?