Stress minskar du med effektiv återhämtning och självinsikt

Stress är normalt men utan effektiv återhämtning blir det farligt. Med enskilda samtal eller ett program från Newhabit kan du lära dig inte bara effektiva återhämtningsstrategier, utan också att höja din stresstolerans. Exempelvis är självinsikt en viktig pusselbit i att leva ett balanserat liv. Självinsikt ger i sin tur också kunskap om hur du fungerar, vart gränsen går och vad som driver dig. Du får dessutom också reda på vilken typ av återhämtning som är bäst för dig.

Det finns ofta ett samband mellan stress, dålig sömn, irritation, koncentrationsbesvär, sexmissbruk, alkoholproblem, beroende och naturligtvis relationsproblem och dålig kommunikation. I dagens höghastighetssamhälle drar alla nytta av att aktivt jobba med stress. Både att jobba med en akut stress, men absolut viktigast av allt, att jobba förebyggande och långsiktigt. Alla kan lära att brinna utan att brinna ut och hålla på den långa banan. Här kan du läsa mera om sexmissbruk

Läs gärna artikeln ”Sexmissbruk kopplas till stress” i GP.

Varför är självinsikt viktigt för att minska stress?

För att självinsikt hjälper oss att hitta balansen, vår egen balans, utan att jämföra os med andra. Varje individ kan öka självinsikten och lära att lyssna till egna behov och larmklockor. Det gör det möjligt att hitta en sund balans. Idag vet vi att långvarig stress försämra vår tankeverksamhet, koncentrationsförmågan och vårt minne. Detta kan leda till att vi

gör felaktiga bedömningar, ökar konsumtionen av till exempel alkohol för att komma ifrån eller varva ner. Vi får också svårare att problemlösa och får även svårare att fungera socialt. Vi reagerar många gånger känslomässigt genom att bli arga, irriterade, rädda, vi får ångest eller skuldkänslor. Detta är ett resultat av att den negativa stressen är för hög, samt att den sitter i under för lång tid.

Effektiv återhämtning ökar din stresstolerans

Flera undersökningar har visat att nya tankemönster, medveten närvaro, återhämtning och framför allt självinsikt är effektivt. Vi kan med andra ord öka vår stresstolerans och minska den negativa stressen. Detta syns bland annat genom att nivåerna av kortizol (vårt vanligaste stresshormon) sjunker. Detta medför i sin tur att du oroar dig mindre, samtidigt som du utför saker i ett lugnare, mer effektivt och mer avspänt tillstånd. Kanske bäst av allt, dina relationer och kommunikation blir bättre. För att öka stresstoleransen behöver vi bli experter på vår egen återhämtning.

Vill du höra mera om hur Newhabit jobbar effektivt med stress och återhämtning och lära dig att höja din stresstolerans?

Ring 0705102120 eller ellen@newhabit.se