Terapi ger ett boost när livet tar emot

Terapi fungerar när egna lösningar inte längre räcker till. Kanske du sitter fast i ett negativt livsmönster, går igenom eller har gått igenom en svår situation. Det kan vara allt från relationsproblem, jobbrelaterade utmaningar, stress, oro, sömnproblem, utbrändhet, sorg, skilsmässa, beroende eller låg självkänsla. 

Det är också en lösning att gå i terapi om du ”bara” vill utveckla dig som människa, förbättra dina relationer och bli av med onödig stress. Ett beslut om att söka hjälp kan vara svårt, men också att veta vilken terapeut och terapiform som passar kan vara vanskligt. Därför erbjuder jag alltid ett gratis första samtal där vi träffas i min mottagning utanför Lund i Skåne eller online. Du kan läsa mera om min bakgrund här Ellen Krogh 

Tidig insats betyder kort insats. Stress leder ofta till ångest och oro och ibland beroende. När vi inte är i balans drabbas våra relationer hårt.

Terapi kan skapa hållbar förändringTerapi Ellen Krogh stress oro låg självkänsla beroende

Lätta lösningar finns inte, men enklare gör! ”Don’t try harder, try different”. När vi blir medvetna om de mönster, tankar och föreställningar som vi har, kan vi göra bestående förändringar. Gamla mönster får oss att fortsätta på den gamla vägen, även om den bara leder till mer stress och frustration. Ibland får vi komma till insikten att nya vinklar och verktyg behövs för att uppnå hållbar förändring.

Hjärnan, vän eller fiende?
Psykisk ohälsa sitter i hjärnan. Hjärnan har också en fantastisk förmåga att lära sig nya saker, vilket gör att vi kan bryta och byta ut gamla destruktiva mönster. Målet är att utveckla en närvaro och ett starkt autentiskt ledarskap, där du styrs inifrån med stor självinsikt. Där du kan njuta av livet på ett ansvarsfullt sätt utan stress och ödeläggande vanor.

Detta kan du förvänta dig med terapi

  • Lär dig att hantera ohälsosamma tankar, handlingar och känslor
  • Öka din självinsikt
  • Förbättra förhållandet till din partner, familj, kollegor och vänner
  • Få nya livshanteringsstrategier

Människan är av naturen nyfiken och har lust till utveckling

Vi har också ett inbyggt naturligt motstånd mot att förändra oss, eftersom detta kräver en del mod och kan hota vårt ego. Jag kan garantera att det är inte så obehagligt som många tror. Med enskilda samtal eller ett program från Newhabit får du stöttning, struktur och nya livshanteringsstrategier.