TERAPI GER HÅLLBAR FÖRÄNDRING

Terapi fungerar när egna lösningar inte längre räcker till. Kanske du sitter fast i ett negativt livsmönster, går igenom eller har gått igenom en svår situation. Det kan vara allt från relationsproblem, jobbrelaterade utmaningar, stress, oro, sömnproblem, utbrändhet, sorg, skilsmässa, beroende eller låg självkänsla.

Det är också en lösning att gå i terapi om du ”bara” vill utveckla dig som människa, förbättra dina relationer och bli av med onödig stress.

Detta kan du förvänta dig med terapi

  • Lär dig att hantera ohälsosamma tankar, handlingar och känslor

  • Öka din självinsikt

  • Förbättra förhållandet till din partner, familj, kollegor och vänner

  • Få nya livshanteringsstrategier

 

Lätta lösningar finns inte, men enklare gör! ”Don’t try harder, try different”. När vi blir medvetna om de mönster, tankar och föreställningar som vi har, kan vi göra bestående förändringar.

Gamla mönster får oss att fortsätta på den gamla vägen, även om den bara leder till mer stress och frustration. Ibland får vi komma till insikten att nya vinklar och verktyg behövs för att uppnå hållbar förändring.

HAR DU FASTNAT I ETT ALKOHOLBEROENDE?

HAR DU FASTNAT I ETT SEXMISSBRUK?

Terapi och personlig utveckling är nya lösningar

Ellen är känd för sin raka och lösningsorienterat tillgång, sin djupa och hoppfulla tro på att vi människor kan förändra os med rätt verktyg, stöttning och struktur.

Det finns ingen hopplösa fall!

Terapi är effektivt i en förändringsprocess, det går fortare att komma dit du vill och du slipper upprepa gamla ohållbara mönstra. Din självinsikt och medvetenhet ökar och du kan förändra ditt beteende! Med Newhabit blir du garanterat utmanat, men du får också tydlig vägledning. Gör du jobbet kommer du att uppleva en märkbar positiv förändring.

online terapi och beroendebehandling Ellen Krogh sexmissbruk alkoholproblem

Med Newhabit är online-terapi också en möjlighet!

PILLER ELLLER FÖRÄNDRING?

VI HAR INTE BEHOV A FLERA PILLER – VI HAR BEHOV AV FÖRÄNDRING!