January 12

Dopaminet gör att vi dricker för mycket

0  comments

Alkohol är ett ett berusningmedel och beroendeframkallande

Jag, Ellen Krogh är rätt säker på att vinintresset inte hade varit så stort utan denna lilla etanolmolekyl – C2H5OH

Alkohol är kemi – vi talar sällan om att till exempel vin innehåller C2H5OH, dvs etanol. Etanol bildas vid jäsning av enkla kolhydrater och är ett mycket kraftfullt berusningmedel. Vi människor har utvecklat ett enzymsystem för nedbrytning av alkohol.

Nu tänker vi knappast på vin som en drog eller ett rent berusningmedel, men effekten av alkoholen i vinet påverkar alla, stor som liten, och det är beroendeframkallande. Man blir trots allt lika berusad på Chateau Latour som på en Parador. Det är ren kemi, som kan orsaka ett alkoholmissbruk.

Alkoholupptag

Etanol är unikt eftersom det är en liten helt vattenlöslig molekyl som sprids jämnt i kroppen, olikt andra droger som ansamlas i till exempel fettvävnader. I etanolfallet kan vi se kroppen som en stor spann vatten där vi späder ut vårt vin. Alkoholupptaget sker snabbt efter konsumtion.

Alkohol påverkar din hjärna

Alkoholen, eller etanolen, bryts ner i levern där den påverkar kroppens organ på olika sätt. Det du märker mest är hur den påverkar din hjärna. Den alkohol som levern inte klarat av att bryta ned transporteras med blodet ut i kroppen och når din hjärna. Alkohol har ingen specifik receptor (mottagare) i hjärnan utan påverkar funktionen i alla hjärnans delar genom att störa signalerna mellan nervcellerna. Du blir berusad, dina reaktioner blir långsammare, ditt humör påverkas och du får svårt att bedöma och klara av kritiska situationer.

Glutamat och GABA är så kallade kemiska signalämnen som fungerar som ett slags ”gas- och bromssystem” i hjärnan. Det ena stimulerar nervsignalerna och ser till att vi är vakna och alerta och att minnet fungerar. När du dricker alkohol minskar den på gasen så att vi blir trögare. Det andra signalämnet dämpar nervcellernas signaler och hjälper oss att varva ner. När du dricker alkohol förstärks bromseffekten, vilket har en rogivande och lugnande effekt.

Dopamin är en annan signalsubstans som påverkas. Dopamin fungerar som ett slags belöningssystem och utsöndras när vi känner oss upprymda och mår bra. Även alkohol ökar frisättningen av dopamin. Vi får en belöning och känner oss glada och kan lockas att dricka mer. Men efter ett tag reagerar kroppen inte längre på dopaminet, utan effekten blir den motsatta. Alkohol kan ”kidnappa” dopaminsystemet och det kan bli svårare att känna glädje och njutning av annat. Detta är en viktig faktor vid alkoholmissbruk eller sexmissbruk.

Serotonin Signalämnet serotonin påverkar många av våra känslor som hunger, glädje, ilska, välmående och irritation. För lite serotonin i hjärnan kan yttra sig i aggressivitet eller depression. Alkohol stör serotoninsystemet och är orsaken till att man i onyktert tillstånd kan bli aggressiv, tappa sociala hämningar eller säga saker som man aldrig skulle säga när man är nykter. Serotonin reglerar också impulskontrollen.

Alkohol nedbrytning

Huvuddelen av alkoholen bryts ner av kroppens alkoholnedbrytningsenzym, alkoholdehydrogenas. Detta sker främst i levern, men detta enzym finns även i andra vävnader. Framförallt hos män finns alkoholdehydrogenas även i magsäcken, som där bryter ner alkoholen redan innan den nått ut i blodet. Detta lär dock vara väldigt individuellt. När alkoholhalten i kroppen når över 0.1 promille stiger aktiviteten av alkoholdehydrogenas snabbt till en maxnivå (på mindre än 15 minuter). Eftersom nedbrytningen är oberoende av koncentrationen av alkohol sker nedbrytningen helt linjärt oavsett berusningsnivå. Hos personer med mycket hög alkoholkonsumtion sker också nedbrytning av alkohol via leverns gifthanteringssystem, cytokrom-P450 systemet. Denna nedbrytning kan “tränas upp” under lång tid, och gör att alkoholister kan ha mycket snabb nedbrytning av alkohol (före levern ger upp).


Tags

dopamin alkoholberoende, dricker för mycket


You may also like

Porrberoende och klient berättar

Porrberoende och klient berättar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>