January 13

Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende

0  comments

Hur vanligt är alkoholberoende?

Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende – och missbruksproblem i västvärlden. Ett tecken på beroende är att du tål mer och mer. Eller att du dricker alkohol trots du har taget ett beslut inte att göra det.

I Sverige beräknar man att 330 000 personer är alkoholberoende och att 780 000 har ett alkoholmissbruk. Det bedöms att en miljon personer har en riskabel alkoholkonsumtion. Om du läser detta och känner att du är på väg i fel riktning så kontakt mig. Du er inte ensam och der er inget fel på dig. Alkohol är en väldig beroende framkallande drick och det er hur lät som helst att fastna. Tallen pratar för sig själv.

Alkoholproblem kan vara allt från lindriga till mycket svåra. Ett tidigt varningstecken är att du dricker oftare och kan ”tåla” större mängder alkohol och att du tänker alt mera på när du kan dricka.

Tillgång är ett stort problem i vår del av värden, vi har råd at köpa stora mängder alkohol och vi har möjlighet at göra det. Ett annat problem är att det nästan är socialt accepterat att dricka när som helst. Bara man passar sitt jobb eller att det inte syntes att man har problem – håller fasaden.

Det börjar med ett Riskbruk och slutar med ett missbruk eller beroende?

Vi är männsikor och har möjligheten till förändring. Alkoholberoende blir med tiden et livshotande allvarligt problem i blant kan man lära “kontrolerat drickande” men visse tilfälle är avhållsamhet enda vettiga lösning för ett lyckligt liv.

Det är så klart en flytande gränsa mellan riskbruk, missbruk och beroende? Det handlar inte alltid om hur mycket man dricker utan om vilka följder drickandet får för den drabbade och hans eller hennes omgivning. Det handlar om både fysiska och psykiska följder. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och det blir svårt att klara sig utan.

Ett missbruk påverkar livssituationen genom att man missköter sitt arbete, kör bil när man är påverkad eller kan hamna i farliga situationer som slagsmål eller bli sexuellt utnyttjad. Relationen till familj och närstående påverkas också av missbruket.


Tags

alkoholberoende


You may also like

Porrberoende och klient berättar

Porrberoende och klient berättar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>