Alkoholproblem?  Fast du är välfungerande 

Alkoholproblem är helt normalt! Antalet personer i Sverige med alkoholproblem och beroende är ca 1.000.000, det är ca 20% av den vuxna befolkningen. Alkohol är långt det största problem. Källa: Swelogs 2018, CAN 2019 och Socialstyrelsen

Alkoholproblem har många faser

Alkoholproblem betecknas idag som milt, måttligt eller svårt beroende, med andra ord alt problem drickande är en grad av beroende. 

Man kan också kalla det: riskbruk, missbruk och beroende. Det tydliga är att allt beroende är en successiv process och du alltid kan välja att förändra ditt beteende.

Milt beroende - Riskbruk

Alkohol spelar en stor roll i ditt liv och du har funderat på om du skal göra en förändring

Måttligt beroende - Missbruk

Du använder alkohol på ett destruktivt sätt som har negativa konsekvenser för dig

Svårt beroende - Kemiskt beroende

Här kan det bli så allvarligt att du får fysiska abstinensen om du inte dricker alkohol

Här kan du läsa i Läkartidningen om de nya beroendebegrepp

Tanken är att substanssyndrom skal ersätta beroende, men troligen kommer man att behålla beroende och indelar det i milt, måttligt, svårt beroende

Är du en problemdrickare?

Problemdrickare är ett bra begrep och det tydliggör att alla kan utveckla ett alkoholproblem. Det är inte mängden du dricker som är intressant. Det är konsekvenserna ditt drickande får för dig, dina nära och kära och såklart dina prestationer som är viktigt att titta på.  

Vill du boka ditt första gratis samtal?

Kontakt Ellen för mer information och kom ihåg att detta första samtal är helt förutsättningslöst

Ett alkoholproblem kan behandlas

Att ta kontrollen och kommandot över ditt liv ger alltid ökad livskvalitet!

Är du en av de många välfungerande personer som i största allmänhet har ett bra liv men dricker för mycket? Då kan Newhabit vara en effektiv lösning för dig.


Programmet ”Full Kontroll” är effektivt, strukturerade, tidsavgränsade och manualbaserade.

Hur påverkar ditt alkoholproblem dina relationer och prestationer?

Alkohol är effektivt på många sätt. Är du stressad har den en lugnande effekt, behöver du ett litet mentalt lyft eller ett socialt smörjmedel, erbjuder alkohol också detta. Att använda alkohol är en kortsiktig lösning. Eftersom det lätt får negativa konsekvenser både för dina relationer och prestationer.
Alkohol är beroendeframkallande, vilket gör du måsta öka mängden för att uppnå samma effekt på sikt. De negativa konsekvenserna kommer smygande och du kan fastna i ett alkoholberoende.

>