Anhörig? Du kan inte rädda en beroende

Men du kan som anhörig till en beroende vara en viktig bricka i denna personens förändringsprocess. Är du anhörig till en person med ett beroende? Det kan vara ett sexmissbruk eller alkoholmissbruk. Då skal du veta, du är mänsklig men absolut inte maktlös. Beroende är en ”familjesjukdom”, det vill säga att alla som är nära den beroende blir påverkat negativt. Du kan vare en kompis, en kollega, en chef, en släkting eller en make. Det är inte ditt ansvar att ”rädda” den beroende, men du är viktig och ditt välmående viktigt. Kanske tid att ta dig själv och problemet på allvar? Jag vet det kan vara svårt att söka hjälp som anhörig!

Väldigt enkelt kan du fråga dig själv:

  • Är jag framgångsrik? Det vill säga, kommer du ditt du vill. Om svaret är ja så fortsätt. Men om svarat är nej så se till att få hjälp.

Ta gärna kontakt med mig, Ellen Krogh som har stor erfarenhet med att stötta och guida anhöriga i ett konstruktivt tillvägagångssätt. Risken är, om du inte får rätt hjälp, att din livsstil också blir destruktiv fast du inte ”använder”.

Att vara anhörig till en person som är beroende

(mild, medel eller svårt beroende) är oftast en mycket frustrerande och svår situation. Å den ena sidan tycker man om eller älskar personen som missbrukar, men å den andra sidan är man så trött på den personens beteende och frustrerad över att man inte har en aning om vad man ska göra.

Du som är anhörig till någon med beroende, utvecklar över tiden ett beteende som blir destruktivt för dig själv. Därför är det viktigt att du söker hjälp.

Jag hjälper dig att växa in i en ny identitet där du börjar visa vad du tänker, känner, behöver och kan. Här får du nya möjligheter och kunskap om hur du kan upphöra med att vara ett offer och hur du kan växa, skapa och ta ansvar för ditt eget liv. Det viktigaste är att du stannar upp och möter dig själv. Det kan finnas mycket i ditt förflutna som du inte har insett vikten av, som känslor, behov och minnen.

Du kan söka hjälp utan att ”din” beroende har gjort någon form av beroendebehandling.

Anhörig lär att tackla situationen och den beroende

Du kan må bra igen och du måste veta, du kan göra en skillnad! För dig själv så klart men också för den beroende. Men som med alla andra svåra livssituationer som skall tacklas, finns det saker du kan göra och saker du bör avstå ifrån att göra. Det finns många myter om vad anhöriga kan och inte kan göra.

Anhörigbehandling sexmissbrukare och alkoholmissbrukare Ellen krogh

Välmenande räcker inte hela vägen. Problemet är paradoxalt nog att du oftast gör precis samma misstag som personen som har fastnat i ett beroende gör. Du upprepar ett bestämt beteende och hoppas på förändring.

Kanske du gnäller, klagar, gråter, ber, kommer med förslag, serverar information, ställer ultimatum, kräver förändring, kollar flaskor, blir arg/besviken, kontrollerar datorn och telefonen… Ja du kan bli en riktig “Busy Bee” utan speciell framgång.

Anhörig hjälp dig själv och hjälp den beroende

Newhabit rekommenderar alltid anhöriga att också söka hjälp. Detta eftersom all modern forskning pekar på att de ”Användare” eller beroende som har störst framgång med en positiv förändring är de som har stöttning och uppmuntran från en anhörig som också tar emot hjälp.

Att hjälpa dig att förbättra din egen livskvalitet. Du lär dig nya strategier och betydelsen av ”timing” för att göra små men kraftfulla förändringar. Och du lär dig att minska förhållandets konflikter.

VIKTIGT: Newhabit fungera väldigt bra med både CRAFT-metoden som SMART Recovery använder och 12 stegs programmets anhörigprogram som AL-Anon och S-Anon. Ring gärna Ellen och få mer information 

>