September 4

Är ditt sexmissbruk eller alkoholmissbruk aktivt i perioder?

0  comments

Vad är skillnaden på “vanlig” missbrukar och periodare?Hur förhindrar man att hamna i en ny period, när jakten efter ”drogen” efter en ”tor” period igen överstiger alt annat som pengar, arbete, relationer till barn å släkt egna löten och mål och inte minst egen erfarenhet om vad som hända föra gång, man startade en ny period.

Periodaren är missbrukaren, med et on/off beteende mönstret –
personen har inget problem med att dra i handbromsen och tvär nita efter nått toppfart – orsaken kan vara att någon har kommet på personen eller att man själv sagar stop ”aldrig” mera.
Alt eller inget mönsteret kan oftast avspeglas i personens övriga sätt att hantera livet på – svart vitt tänkande, hatar sig själv eller upphöjer sig själv till konung kan vara väldigt kritisk mot andra och väldigt eftergiven mott sig själv.
Periodarens psykologiska vinst är att slippa ta ansvar för sitt beteende och känna smärtan i mislykkandet. Man är så bekvämt övertygat om att detta aldrig kommer att hända igen. Man överser bekvämt all tidigare erfarenhet. All logik pekar på att precis samme sak kommer att hända om personen inte gör en drastisk förändring i sitt agerande och sitt tankesätt. Ett tankesätt som ”det kommer aldrig att hända igen, detta var så frugtansvart att det gör jag aldrig igen” Detta tankesätt skydda personen mot den nästan obärliga smärta det är att känna efter och fråga sig själv – varför mon jag började igen – men det är där gullet ligger, inte i att sluta, for det kan periodaren, inget problem.
Detta är ett väldigt destruktivt och smärtsamt sätt att leva på, eftersom personen och omgivningen blir lurad. Det värsta med dessa ”vita” perioder för en missbrukare är att personen faktiskt lyckas i sitt uppsåt att lura både sig själv och sin omgivning. Det tycks som om alla vill blir lurade.
Det stora problemet är att periodare snappt faller tillbaka efter en aktiv period till ett alt är bra, alt är normalt, se jag har ingen probleml, jag är jo ”tor” läge. De tycker inte att de har allvarliga problem och söker kanske hjälp, men tar det inte till sig eftersom problemet är borta – i aktiva perioder kan de sluta med att söka hjälp eller intagen en augant och distanserat hållning till behandlaren, den anhöriga eller till värden i almenhet – jag har koll på leget tack, attityden är väldig vanlig. Alt detta gör att denna grupp är väldigt svårt hjälpt, de har svårt att bryta detta destruktiva mönster och svart att få och ta till sig hjälp. De är oftast bara mottagliga för hjälp ett par daga efter en aktiv period, därefter faller alt tillbaka till ”normal” igen.

Man är inte ”bara” periodare
man är precis lika fast som den som missbrukar regelbundet.Kanske hårda drabbat, da många periodare aldrig förmår att fortsätta behandling i den ”normale” perioden och på det viset aldrig får brytas med det destruktiva mönstret.

Det positiva är att periodare förstår något som många andra missbrukare inte förstår krig sitt missbruk. Periodaren förstår nämligen att: Jag ska inte göra det, jag måste låta bli, jag måste hålla mig nykter…jag skadar mig själv och de människor som är viktigast i mitt liv. Jag måsta sluta och det gör personen också, men tyvärr bara för att så småningen om att uppleva endnu ett misslyckande, nämligen att gå tillbaka till sitt gamla destruktiva beteende igen.
Det allvarligaste med det periodiska missbruket är att det finns en ökad självmordsrisk på grund av alle de misslyckade försöken att hålla sig nykter och att man sårar sina anhöriga som man lovat nykterhet.

Periodare håller sig nyktra med viljestyrka, det man kallar “de vita knogarnas nykterhet”. Detta håller max 3-6 månader sen kommer återfallet. Eftersom personen inte har lärt sig nya väga och strategier till att handskas med livet. Missbruket blir ett sätta att hantera livet igen. Hur destruktivt, ologiskt och irrationellt det än är både för missbrukaren själv, för familjen och omgivningen, så är detta periodarens öda tills personen inser att den gamla on/off strategi INTE fungera als. Når personen har kommet till denna insikt att det är i den ”normala” perioden att insatsen är alt avgörande, att det är här personen har möjlighet for att lära nya väga och förändra sitt destruktiva mönster.
Lösningen ser ut såhär: Ett strukturerat och planerat uppgift baserat förlopp (Ett mätbart förlopp så personen kan se om han eller hon har jag gjort sin uppgift idag för att hålla sig på spåret eller inte), med fasta rutiner och uppgifter så personen inte ”tillåter” sig att falla in i sitt ”alt är normalt, jag behöver inte detta tänkande”. Når periodaren kommer till denna insikt och är villig till at träna och göra jobbet kontinuerligt i en fast rutin över en längre period (fast personen inte känner att behöva det, men vet att det gör man) – då händer där saker.
Struktur, uthållighet och nya fasta dagliga mättbara rutiner är altavgörande för att en periodare skal bryta sitt destruktiva mönster.


Tags


You may also like

Porrberoende och klient berättar

Porrberoende och klient berättar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>