Föredrag ett fantastiskt sätt att inspirera många

Ellen's föredrag gör skillnad – både privat och professionellt!

Föredrag

Människor lider, det är bara att se på statistiken. I absolut onödan! Påstår Ellen, som är öppenhjärtig och gärna bjuder på sig själv.

Självinsikt är också viktigt för att hantera din stress. Du måste ha genuin kunskap om hur du fungerar, vart gränsen går och vad som driver dig. Vet du vilken typ av återhämtning som är bäst för dig? Läs gärna artikeln: Återhämtning självklart för elitidrottare … men inte för yrkesarbetare

Du kan brinna utan att bränna ut

Undersökningar har visat att nya tankemönster, medveten närvaro, återhämtning och framför allt självinsikt är effektivt för att minska stress.

Det kräver tid, träning och nya strategier att förändra ett mönster som har orsakat stress, men ett destruktivt mönster kan alltid förändras. 


ÅTERHÄMTNING ÄR A&O 

Effektiv återhämtning ökar din stresstolerans, detta innebär att du kan öka din effektivitet, ditt fokus på det som är viktigt utan att hamna en en farlig stressituation.

Fördelar med att aktivt jobba med återhämtning

Jobbar du medvetet och aktivt med din återhämtning medför det att du utför saker i ett lugnare, mer effektivt och mer avspänt tillstånd. Kanske bäst av allt, dina relationer och kommunikation blir bättre.

Du kan öka din stresstolerans 

Livet i en stressad värld blir mycket bättra och mera produktivt om du ökar din stresstolerans och minska den negativa stressen. Jobbar du med din återhämtning syns detta bland annat genom att nivåerna av kortizol (vårt vanligaste stresshormon) sjunker.

Träning och nya verktyg behövs

Vill du öka din stresstolerans?

Stresstoleransen kan du öka, men det kräver att du blir experter på din egen återhämtning.


Vill du vill höra mer om hur Newhabit jobbar effektivt med stress och återhämtning och lära dig att höja din stresstolerans?

Minska din stress med självinsikt

Självinsikt hjälper dig att hitta balansen, din egen balans, utan att jämföra dig med andra. Du kan öka självinsikten och lära att lyssna till egna behov och larmklockor. Det gör det möjligt att hitta en sund balans. 


Idag vet vi att långvarig stress försämra vår tankeverksamhet, koncentrationsförmågan och vårt minne. Detta kan leda till att vi gör felaktiga bedömningar, ökar konsumtionen av till exempel alkohol för att komma ifrån eller varva ner. Vi får också svårare att problemlösa och får även svårare att fungera socialt.

Lär att hantera din stress annars blir du:

  • REAKTIV
  • INEFFEKTIV
  • HUMÖRSJUK

Reagera du istället för att agera?

Under press reagerar du många gånger känslomässigt genom att bli arg, irriterad, rädd, får ångest eller skuldkänslor. Du blir också ineffektiv och har svårt att fokusera.

Detta är ett resultat av att den negativa stressen är för hög, samt att den sitter i under för lång tid.

Har du fastnat i ett stressrelaterat beroende?

Det finns ofta ett samband mellan stress, dålig sömn, irritation, koncentrationsbesvär, sexmissbruk, alkoholproblem, beroende och naturligtvis relationsproblem och dålig kommunikation. I dagens höghastighets samhälle drar alla nytta av att aktivt jobba med problemet. Både att jobba med en akut stress, men absolut viktigast av allt, att jobba förebyggande och långsiktigt. Alla kan lära att hålla på den långa banan.

Har du behov av beroendebehandling?

Många av Newhabits klienter har fastnat i ett beroende som ett resultat av en dålig stresshanterings strategi. Programmet Full Kontroll kan hjälpa dig att återfå kontrollen över både din stress och ditt beroende.

Newhabit's program "Full Kontroll"

Newhabits program ”Full Kontroll” ger dig en ny strategi, insikt och de verktyg du behöver för att lyckads med en på långsikt hållbar förändring.

Kontakt Ellen

Hör gärna av dig och få svar på dina frågor och funderingar. Första samtal alltid gratis också för anhöriga.

+46705102120

ellen@newhabit.se

>