Företag

Newhabit för företag

Här kan du läsa mera om Newhabits träning i autentiskt ledarskap

Ledarskap handlar om människor, självinsikt och närvaro och naturligtvis också att kunna situationsanpassa sin ledarstil. Självinsikt är nyckeln till framtidens ledarskap.Vill du leda dig själv och andra på ett autentiskt och konstruktivt sätt?

Är du en erfaren toppledare, teamledare, egenföretagare, chef, vd eller helt ny i din ledarroll? och vill du utvecklas och utmanas?

Då är det bara att ta kontakt så hittar vi en lösning som passar dig.

PROJECT ARISTOTLE
Googles senaste resultat i sin globalt genomförda “Project Aristotle”, där psykologisk säkerhet i team identifierades som nyckelfaktorn för högpresterande team!

Dåligt ledarskap, ett stort problem

Det är viktigt att inflika att dåligt ledarskap är en stor bov i problemet kring psykisk ohälsa. En dålig ledare orsakar att människor blir osäkra och mår dåligt. Ledarskap handlar inte om att vara en viss ledartyp, att ”spela” en eller roll genom att vara hård och peka med hela handen eller att vara kompis med alla.

Ledarskap handlar om att vara en människa med stor självinsikt och att vara personlig, närvarande och äkta. Det går aldrig att komma runt det faktum att en ledare är någon som leder människor av kött och blod, inte robotar!

MJUKA VÄRDEN ÄR HÅRDVALUTA

Psykisk ohälsa är en kurva som pekar brant uppåt
På fem år har antalet långtidssjukskrivna kvinnor ökat med 75 procent och med 42 procent för män.

“Så kan vi inte ha det!” – säger Ellen Krogh.

Idag flyter gränserna mellan livet och arbetslivet. Individen bär ett stort “må bra” ansvar.

Självinsikt och effektiva återhämtningsstrategier är avgörande, inte bara för våra relationer, utan även för hur vi samarbetar och löser problem på arbetsplatsen. Ledarskap och personligt ledarskap, kan ändra denna kurva.

Vem drabbas av psykisk ohälsa?

Forskningen visar att alla kan drabbas, det händer inte bara “de andra”. Därför kan en påminnelse om hur lätt det är att hamna i psykisk ohälsa som stress, sömnproblem, beroende, depressivitet…vara en bra investering.

Psykisk hälsa är en färskvara i dagens turbo samhälle och individen bär också ett stort personligt ansvar att hålla sig mentalt frisk. Med medvetenhet och aktiva val och från val, kan vi skapa en hållbar aktiv livsstil med massor av engagemang.

Kontakt Ellen Krogh

Namn*
Email*
Besked
0 of 350
>