gör som tetra pak anlita ellen!

Vill du träna ditt ledarskap?

Vill du leda dig själv och andra på ett autentiskt och konstruktivt sätt?

Är du en erfaren toppledare, teamledare, egenföretagare, chef, vd eller helt ny i din ledarroll? och vill du utvecklas och utmanas?

Att satsa ger framgång!

Ellen jobbar med ledarskapsutveckling, personligutveckling, krishantering, beroendebehandling, teams och föredrag

PROJECT ARISTOTLE

Googles resultat i sin globalt genomförda “Project Aristotle”, där psykologisk säkerhet i team identifierades som nyckelfaktorn för högpresterande team!

Vill ditt företag aktivt jobba med psykiskhälsa och sund ledarstil?

Det lönar sig alltid i det långa loppet att företag jobbar med psykiskhälsa och såklart ledarskap. Alla kan behöva utveckla sitt ledarskap, få självinsikt och effektiva återhämtningsstrategier. Vilket är avgörande, inte bara för våra relationer, utan även för hur vi samarbetar och löser problem på arbetsplatsen.


Psykiskohälsa är en kurva som pekar brant uppåt

På fem år har antalet långtidssjukskrivna kvinnor ökat med 75 procent och med 42 procent för män.

Att aktivt  jobba med ledarskap och personligutveckling i ett företag kan ändra denna kurva. 

Gott ledarskap och självinsikt hos alla i organisationen

Ger trivsel, starka teams och naturligtvis engagemang och trygghet - värd att satsa på?

>