Full Kontroll -  effektiv behandling av beroende

Vill du ha en stark start? Vill du undvika onödiga misslyckande och minimera risken för återfall?

Hur fungera Full Kontroll?

Newhabit's program "Full Kontroll" är ett strukturerat och manualbaserat 12 sessioners program med fokus på behandling av ett beroende, vara sig mild, medel eller svår. Du kan ta kontrollen över din överkonsumtion av en substans eller ett beteende.

också du kan bli fri från ditt beroende

såhär går det till!

Första samtal

Alltid gratis och helt förutsättningslös

Modul ett "kom igång"

3 manualbaserade sessioner a 90 minuter som säkerställer att du spara tid och återvinner din kraft och kontroll

Modul två "fördjupning"

9 manualbaserade sessioner a 60 minuter som går på djupet och säkerställer att din förändring är hållbar

Du starter alltid med Modul 1  

"kom igång"

Efter modul 1 tar du ställning till om du vill fortsätta med Modul 2 "fördjupning" eller fortsätta på egen hand.

Modul 1 - Kom igång

3 manualbaserat sessioner a 90 minuter

Pris pr. session 1650:- 

4950:-

inkl. moms

Ellen använder Full Kontroll På Tetra Pak

Ellen har sedan 2010 varit beroendekonsult på Tetra Pak. Hon har haft klienter med beroende från alla nivåer av organisationen.  

Behandling av beroende med Full Kontroll

Programmet Full Kontroll är ett kraftfullt program för seriös, varaktig förändring. Full kontroll säkerställer att du får bukt med din överkonsumtion av en substans eller ett beteende.

Det kan vara ett alkoholproblem ett sexmissbruk eller annat destruktivt beteende.


Ellen leder dig säkert igenom och hon har skapat detta program specifikt till behandling av beroende. Ring gärna och hör mera om hur Newhabit fungera och hur Ellen jobbar. Beroende vara sig mild, medel eller svår, men kan absolut förändras. Newhabit's programm Full Kontroll är specifikt utformat för att ge dig som har fastnat allt det som krävs för att nå en hållbar livsstil.


Beroende en succesiv process

Behandling av ett beroende kan vara aktuellt i olika faser av processen. Ju tidigare du får hjälp desto enklare är det att göra en förändring. Men det går alltid att göra en förändring. Med Newhabit's program får du verktyg, struktur och rätt vägledning för att lyckas. 

Det finns ingen lätt väg, men enklare finns!

Såhär går programmet Full Kontroll till:

Full kontroll består av ett gratis första samtal, tolv manualbaserade* sessioner, ett uppföljningssamtal 


I programmet också en skriftlig manual, och support via telefon, mejl och sms under hela programtiden. Dessutom har vi en uppföljningskontakt 3 månader efter programmet, för att säkerställa att allt går bra.

* Vad menas med manualbaserad? Det betyder att du får en skriftlig manual med övningar, tips, forskning och uppgifter.

 1. 1
  Ett gratis första samtal
  Du tar kontakt till Ellen och ni tar ett första samtal helt förutsättningslös
 2. 2
  Modul 1: "Kom igång"
  3 inledande motivationssessioner a 90 minuter
 3. 3
  Modul 2: "fördjupning" 
  9 sessioner a 60 minuter + ett anhörigsamtal
 4. 4
  Ett uppföljningssamtal
  3 månader efter programmets slut

ditt liv - ditt val!

Låt din förändring bli ett aktivt val

Det är viktigt att du förstår att det bara är du som kan ta et beslut om att göra en förändring i ditt liv. Andra personer i din omgivning kan ha visse synpunkter på vad du borde eller inte borde göra, men valet är och blir alltid ditt.

Vill du ha hjälp att hitta balansen igen?

Både vilja och beslutsamhet är viktigt när det gäller att förändra en livsbana som har blivit ohållbar. Rätt hjälp, stöttning och struktur kan göra hela skillnaden. Detta får du med Newhabit's Full Kontroll.

Ett viktigt beslut om förändring eller status quo

Det största och svåraste valet mot ett liv utan missbruk eller beroende är att välja och acceptera att det måste ske en förändring i livet. Att acceptera att hjälp utifrån är nödvändigt och att viljestyrka och egna lösningar inte alltid räcker till.

>