Kurs personlig utveckling

Personlig utveckling med kursen “Habit Change”

Vi fokusera på det som ”skaver”! Verkar det oinspirerade? Kanske, men det är här guldkornen finns.

Alla har vi sidor som vi inte är jättestolta över, sidor som poppar upp när vi absolut inte vill, eller till och med sidor som har blivit direkt problematiska för oss. Vi kallar dessa sidor för ovanor som inte gynnar oss själva eller andra.

När det gäller ovanor har vi två val – upprepa eller förändra!

Paul Übelacker och jag, Ellen Krogh är beredda att guida dig och ge dig det du behöver för att lyckas. Vi lovar både allvar och humor, samt ett upplägg som bidrar till genuin förändring.

  • INTENTIONEN MED
    PERSONLIG UTVECKLING

  • Att deltagarna uppnår en varaktig beteendeförändring kring en ovana eller ett beteende som är ogynnsamt
  • Detta förutsätter en medvetenhet om det som ska förändras, en vilja och möjlighet att göra förändringen, samt verktyg för att kunna genomföra förändringen.
  • Om ovanan pågått under lång tid är det troligt att förändringen även förutsätter nya sätt att tänka på.

Är du nyfiken på att jobba med ”det som skaver”?

På denna kurs ”Habit Change” kan du tillsammans med andra utmana dina ovanor.

Vill du träna mer, äta mera medvetet, kommunicera annorlunda, ha bättre relationer… Kursen ”Ovane-kollen” vänder sig till dig som är beredd att varaktigt ändra på något du gör. Ändra på det som inte gynnar dig personligt eller professionellt.

Vi kommer att inspireras och följa stegen i boken “Prillan och bollen”, en bok om att ändra ovanor. Boken kan användas för olika ovanor, då alla ovanor förändras med samma principer.

Läs mer om Pauls böcker:

Boken finns på psykologer mot tobaks hemsida om böcker för att sluta: http://www.psychologistsagainsttobacco.org/bocker_om_att_sluta

Ock på hemsida för tobaksfakta: https://tobaksfakta.se/bok-om-att-sluta-snusa-till-fars-dag/

Välkommen att höra av dig!

Du når Ellen på 0705102120 eller ellen@newhabit.se

Paul på 0703-517816 eller info@beit.nu

www.beit.nu

 

HABIT CHANGE

En sten i din sko är jobbig, men slänger du skon? På kursen ”Habit Change” fokuserar vi på ”stenen” istället för på skon.

Kontakt Ellen Krogh

Namn*
Email*
Besked
0 of 350
>