Medberoende? Du kan bli fri och trygg

Tar du ansvar för hur andra känner sig? Är du bra på att kompromissa eller väldigt envis? Är det svårt att sätta tydliga gränser? Känner du dig säkrast när du ger? Attraheras du ofta av människor med behov? Känner du dig levande om du har någon att hjälpa? Överengagerar du dig? Är du oftast omedveten om vad du själv vill, känner och behöver? Om du svarar Ja på dessa frågor kanske du har ett utvecklat medberoende drag. Detta är något du kan förändra.

Medberoende minimerar familjeproblemet

Medberoende tenderar nämligen att komma från problemfyllda eller dåligt fungerande familjer. Det behöver inte vara ett alkoholberoende eller sexmissbruk inblandad för att du utvecklar ett medberoende. Det kan också vara våld, psykisk ohälsa eller andra problem.

Är du medberoende? Se verkligheten som den är

Detta är exemplar på hur en medberoende kan minimera problemet: ”Ja, mamma drack men det var inte så farligt”, ”Så sträng var pappa väl inte”, eller ”Min mamma hade många män men det brydde jag mig inte om”. Orsaken till denna minimering är oftast att den medberoende (oberoende av ålder) fortfarande har ohälsosamma band till sin mamma och pappa (har inte blivit en fri egen vuxen).

Den medberoende får dåligt samvete och känner skuld och skam genom att berätta om sitt ursprung och se sanningen i vitögat. Kom ihåg att en familj kan ha stora problem och kriser, men en familj blir riktigt dysfunktionell först när ”problemet” blir familjens egen helt privata hemlighet. En medberoende är tränad i att hålla all smärta osynlig för andra, vilket lätt kan leda till ett eget missbruk. Då är den onda cirkeln sluten.

Ellen Krogh tycker inte om ordet medberoende Eftersom ordet indikerar att man är med-. Att det är ett aktivt medvetet val (ordet medberoende kommer från det amerikanska CO-addict, där CO- har samma innebörd som i CO-driver i ett rally). Man är oftast inte med alls som medberoende. Man förstår helt enkelt inte varför, eftersom ett medberoende är en omedveten överlevnadsstrategi. Det är en försvarsmekanism som vi byggt upp, oftast som barn, för att kunna hantera tillvaron och växa upp. Men när man sen blivit vuxen blir dessa strategier ofta hindrande.

Medberoende kan ofta se sig själv pendla mellan ett superhjälte syndrom och ett totalt hjälplöst offer.

Överdriven duktighet är en stor fälla för en medberoende eller missbrukare och en inkörsport till mer lidande. Man blir bara någon genom att prestera och vara duktig. Du kan bli fast i presterandet. Man kan säga att du ”tvångspresterar” Det tråkiga är att du blir helt beroende av beröm utifrån. Ett beröm som kommer från andra. Du är inte självförsörjande när det gäller beröm. Det beröm du ger dig själv lyser med din frånvaro.

Du är helt i andra människors händer och misslyckande orsakar kraftig självkritik. Resultatet blir ofta så att när du inte hör andras beröm vaknar din inre kritiska röst (som paradoxalt nog också avfärdar komplimanger och beröm från andra). Din inre kritiska röst, ger dig allt annat än beröm och den ”Kritikern” driver på dig att prestera mer och prestera bättre. Mera, mera, mera! Du blir också mycket känslig för andras kritik, all kritik blir till personlig kritik och därför upplever du kritik som något mycket hotfullt., Kritik blir ett bevis på att du inte är bra nog och att du inte duger.

Rädslan att vara nära och att bli avvisad – ett medberoende drag

Att komma en annan människa nära kan kännas som livsfarligt för en person som har växt upp i en problemfamilj. Man gör sig sårbar och utsätter sig för en enorm risk att bli avvisad och avslöjad när man visar upp sitt innersta. Allt det som man aldrig trott duger någonstans. Många aktar sig därför noga för att låta det som man upplever som ett värdelöst inre komma ut i dagens ljus.

Når sårbarhet blir farlig

Att dra sig undan, bli hal eller vara superkonfronterande och kritisk är att på ett omedvetet plan skapa ett otillgängligt yttre som ska avskräcka eventuellt intresserade från att närma sig. Det blir till ett skräckslaget försvar mot att vara så enormt sårbar som man blir i nära relationer. Man gör det därför att det man längtar efter, närhet, förtroende och intimitet, är precis det man är mest rädd för. Ett enormt inre dilemma skapas, där den stora inre smärtan, isolationen och ensamhetskänslan kan ta sig uttryck i exempelvis ett eget alkoholmissbruk, sexmissbruk eller annat missbruk.

Du kan bli frisk

För att bli friska behöver vi förstå vad som hände med oss när vi var små. När vi börjar arbeta med att läka oss själva, inser vi att vi kan växa och mogna och bli fria från vårt förflutna.


VIKTIGT: Missbruk kopplas ofta till alkoholmissbruk eller drogmissbruk, men det finns så mycket mer man kan bli beroende av! Det handlar mer om en flykt ifrån våra oönskade känslor och att ta eller göra något som en tröst för att inte känna av smärtan och tomrummet.

>