Sexmissbruk är det en sjukdom?

0 Comments

Sexmissbruk är det en sjukdom?

Sexmissbruk är inte en sjukdom i DSM5 (Den psykiatriska diagnoshandboken). Alkoholberoende och spel om pengar är en sjukdom i DSM5. Man ät inte överens om sexmissbruk är en sjukdom eller inte. Fakta är att ingen medicin behandling finna. Den behandling som finns är kognitiv behandling. Därför är det är faktiskt mer vettigt att se ett sexmissbruk som ett tillstånd som du kan förändra. Men som vi alle vet är förändring inte alltid lätt och oftast behövs hjälp utifrån. Når vi människor kämpar med att lösa ett problem eller ändra en destruktiv vana på egen hand misslyckas vi ofta. Vi lyckades kanske med en kort förändring bara för att falla tillbaka igen. Att bromsa och förändra ett sexberoende är inte lätt. Det kräver insikt, kunskap och nya verktyg.

Läs gärna denna artikel What is sexual addiction

Sexmissbruk är en förändring av hjärnan

Hjärnforskarna kan idag se förändringar i hjärnan, detta eftersom hjärnan har blivit intensivt tränad över en längre tid. Du har i din hjärna skapat en ”Feel Good” motorväg, som sätter igång hela ditt belöningssystem. Internet gör denna överstimulering extra påtaglig och det blir lätt att fastna i ett sexmissbruk. Men man kan också mäta förändringar i en mediterande persons hjärna. Fysisk träning påverkar också hjärnan – på ett positivt sätt. Till och med fiskolja påverkar hjärnan, socker påverkar hjärnan. ”You name it” – påverkar hjärnan. Hur ser du till exempel på en rökare som har slutat röka? (nikotin är mycket beroendeframkallande)

Hjärnan är en komplex del – men kom ihåg att det är du som styr hjärnan och därmed dina tankar och handlingar och dina tankar och handlingar styr hur du mår.

Sexmissbruk är en överstimulerad hjärna

En hjärna som under längre tid blir överstimulerad blir känslig och ett sexberoende kan uppstå. Suget blir en plåga som måste lydas för att “må bra” mängden ökar och effekten minskar. Den onda cirkel är igång. För att bryta denna negativa spiral måste vi förstå hur hjärnan fungera. Hjärnan är “modelerbar” eller flexibel, det som också kallas neuroplasticitet.  ”Neuroplasticity är det viktigaste genombrottet i vår förståelse av hjärnan under fyra hundra år och som permanent kommer att förändra hur vi ser på människors möjlighet och den mänskliga naturen.” THE NEW YORK TIMES om Dr Norman Doidge bok ”The Brain That Changes Itself ”

Så vad är konklutionen? Är sexmissbruk en sjukdom eller inte. Det vill jag låta experter och hjärnforskare om att avgöra. De är inte överens en. Så till dess vill jag påstå att al beroende också sexberoende sitter i skallen. Det positiva är att vi kan ändra hjärnan med ny konstruktiv träning. Det negativa är att hjärnan har blivit känslig för “drogen” därför är det svårt att sluta på egenhand utan hjälp.

 

About the author 

Ellen Krogh

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Subscribe to get the latest updates
>