Sexmissbruk är behandlingsbar

0 Comments

sexmissbruk är ett sätt för vissa personer att hantera sin situation.

Personer som lider av ett sexmissbruk kan normalt sätt inte sluta med beteendet av sig själva och de spenderar en stor del av sin tid med att tillfredsställa sitt onormala behov av sex och olika sexuella upplevelser. För att komma ur beroendet krävs oftast professionell hjälp, precis som för andra typer av svåra beroenden.

Det finns hopp! Det tar tid och man måste jobba hårt i början, men med bra hjälp kan man bli fri från alla sina problem. Dock krävs alltså normalt professionell hjälp, som med andra svåra beroenden är det väldigt svårt att ta sig ut ur på egen hand.

Många har tagit sig ur ett sexmissbruk

Och många har senare sagt att de har fantastiskt bra och sunda sexliv efteråt. Vissa säger till och med att deras sexliv är bättre än de någonsin varit tidigare, varken under eller innan sexmissbruket uppkom.

Skillnaden är att en person med hög sexlust är nöjd med sex. Det är inte ett ”fix” för något annat och när deras partner säger nej blir de inte tokiga och känner sig totalt bortstötta så att de måste agera ut sin frustration på något sätt.

Sexmissbruk fungerar som andra typer av beroende

man kan inte vara utan det man är beroende av och om man är det blir man lättretlig och instabil. SYMPTOMER som, stress, aggration, irration, indesluttedhed, ubehag, rastlöshed, og meget mer….

Detta är förstås olika från fall till fall, men generellt sett så är skälen biologiska och psykologiska. Biologiskt sett så har sexberoende personer vant sin kropp vid endorfiner och andra kemikalier i hjärnan som för dem uppkommer då de lever ut sina fantasier. Psykologiskt handlar det om sex som ett ”botemedel” mot psykiska, emotionella eller till och med sexuella problem man har eller har hat tidigare.

Så vet du när du ska söka hjälp

Du sitter och porrsurfar större delen av dagen.

Det finns ett element av tvång och beroende. Man måste utföra handlingarna eller titta på filmerna. Annars uppstår abstinens.

När det får såna proportioner att man försakar familj och vänner eller att man inte kan sköta sitt jobb.

Om du är orolig för dig själv eller någon i din omgivning – reagera!

About the author 

Ellen Krogh

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Subscribe to get the latest updates
>