Alkoholist eller inte! Alkoholist användas inte i moderna vetenskap baserad behandling, man använder alkoholberoende ...

Read More