Stress är ett resultat av en ineffektiv strategi

Stress är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar längre än två veckor.
Sök hjälp tidigt så undviker du att det blir alvarligt. Vill du höra mer om hur Ellen jobbar med stress, både för privata och företag. 

Känner du dig stressad?

Det är normalt, men stress kan också bliva farligt utan bra och verkningsfull hämtning. Med enskilda samtal eller ett program från Newhabit kan du lära dig inte bara effektiva återhämtningsstrategier, utan också att höja din stresstolerans. 

Självinsikt är också viktigt för att hantera din stress. Du måste ha genuin kunskap om hur du fungerar, vart gränsen går och vad som driver dig. Vet du vilken typ av återhämtning som är bäst för dig? Läs gärna artikeln: Återhämtning självklart för elitidrottare … men inte för yrkesarbetare

Du kan brinna utan att bränna ut

Undersökningar har visat att nya tankemönster, medveten närvaro, återhämtning och framför allt självinsikt är effektivt för att minska stress.

Det kräver tid, träning och nya strategier att förändra ett mönster som har orsakat stress, men ett destruktivt mönster kan alltid förändras. 


ÅTERHÄMTNING ÄR A&O 

Effektiv återhämtning ökar din stresstolerans, detta innebär att du kan öka din effektivitet, ditt fokus på det som är viktigt utan att hamna en en farlig stressituation.

Stress inte bara ett kvinnoproblem!

Långtidssjukskrivningar har på 5 år ökat markant för båda män och kvinnor. Kvinnor ligger fortfarande högst, men män är också hårt drabbad.

MÄN

För män har långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat med 42 procent 

KVINNOR

För kvinnor har långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat med 75 procent

Fördelar med att aktivt jobba med återhämtning

Jobbar du medvetet och aktivt med din återhämtning medför det att du utför saker i ett lugnare, mer effektivt och mer avspänt tillstånd. Kanske bäst av allt, dina relationer och kommunikation blir bättre.

Du kan öka din stresstolerans 

Livet i en stressad värld blir mycket bättra och mera produktivt om du ökar din stresstolerans och minska den negativa stressen. Jobbar du med din återhämtning syns detta bland annat genom att nivåerna av kortizol (vårt vanligaste stresshormon) sjunker.

Du undviker relationsproblem och dålig kommunikation. I dagens höghastighets samhälle drar alla nytta av att aktivt jobba med problemet. Både att jobba med en akut stress, men absolut viktigast av allt, att jobba förebyggande och långsiktigt. 

Träning och nya verktyg behövs

Vill du öka din stresstolerans?

Stresstoleransen kan du öka, men det kräver att du blir experter på din egen återhämtning.


Vill du vill höra mer om hur Newhabit jobbar effektivt med stress och återhämtning och lära dig att höja din stresstolerans?

Minska din stress med självinsikt

Självinsikt hjälper dig att hitta balansen, din egen balans, utan att jämföra dig med andra. Du kan öka självinsikten och lära att lyssna till egna behov och larmklockor. Det gör det möjligt att hitta en sund balans. 


Idag vet vi att långvarig stress försämra vår tankeverksamhet, koncentrationsförmågan och vårt minne. Detta kan leda till att vi gör felaktiga bedömningar, ökar konsumtionen av till exempel alkohol för att komma ifrån eller varva ner. Vi får också svårare att problemlösa och får även svårare att fungera socialt.

Tre klara tecken på stress

Den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall i Sverige är akut stressreaktion
Försäkringskassan

REAKTIV

Du ser inte det stora perspektiv, du reagera istället för att agera, tar saker personligt och har svårt att ta kritik. Du hamnar i konflikt.

HUMÖRSJUK

Ditt humör blir instabilt, du blir lätt irriterat, uppgiven eller överreagera. Din familj och kollegor kan lätt få en extra omgång. 

INEFFEKTIV

Du blir som hunden som springer efter sin egen svans. Du är i aktivitet med din effektivitet är inte hög. Du är glömsk och tappar fokus. 

Reagera du istället för att agera?

Under press reagerar du många gånger känslomässigt genom att bli arg, irriterad, rädd, får ångest eller skuldkänslor. Du blir också ineffektiv och har svårt att fokusera.

Detta är ett resultat av att den negativa stressen är för hög, samt att den sitter i under för lång tid.

hitta nya lösningar

Varvar du ner med alkohol?

Det finns ofta ett samband mellan stress, dålig sömn, irritation och beroende läs mer om Newhabit's program Full Kontroll för beroendebehandling


Newhabit's program "Full Kontroll"

Newhabits program ”Full Kontroll” ger dig en ny strategi, insikt och de verktyg du behöver för att lyckads med en på långsikt hållbar förändring.

Har du fastnat i ett stressrelaterat beroende?

Många av Newhabits klienter har fastnat i ett beroende som ett resultat av en dålig stresshanterings strategi. Programmet Full Kontroll kan hjälpa dig att återfå kontrollen över både din stress och ditt beroende.

En viktig slutsats är att stress ofta leder till ökad konsumtion av alkohol och att man dricker oftare. Ruset känns skönt och man blir helt enkelt lugnare. 

Kontakta Ellen

Hör gärna av dig och få svar på dina frågor och funderingar. Första samtal alltid gratis också för anhöriga.

+46705102120

ellen@newhabit.se

>